VZT110

Četvrtak, 06. mart 2014 by
VZT110 Stol za usporedbu širok

Stol za prikupljanje

Stol za sakupljanje za ručno pakiranje boca - tampon stol širine 800 mm / dužine 1200 mm.

VZT111

Četvrtak, 06. mart 2014 by
VZT110 Stol za usporedbu širok

Stol za prikupljanje

Stol za sakupljanje za ručno pakiranje boca - tampon stol širine 1000 mm / dužine 1200 mm.

VZT112

Četvrtak, 06. mart 2014 by
VZT110 Stol za usporedbu širok

Stol za prikupljanje

Stol za sakupljanje za ručno pakiranje boca - tampon stol širine 1200 mm / dužine 1200 mm.

VZT210

Četvrtak, 06. mart 2014 by
VZT21X Pakiranje u ladici široko

Pakiranje ladica

Mašina za pakiranje boca u ladice širine do 800 mm i međuspremnik od 1200 mm.

VZT211

Petak, 07 mart 2014 by
VZT21X Pakiranje u ladici široko

Pakiranje ladica

Mašina za pakiranje boca u ladice širine do 1000 mm i međuspremnik od 1200 mm.

VZT212

Petak, 07 mart 2014 by
VZT21X Pakiranje u ladici široko

Pakiranje ladica

Mašina za pakiranje boca u ladice širine do 1200 mm i međuspremnik od 1200 mm.

VZT220

Četvrtak, 30 Jun 2016 by

Pakiranje ladica - kratki tampon stol

Mašina za pakiranje boca u ladice širine do 800 mm i međuspremnik od 300 mm.

VZT221

Četvrtak, 30 Jun 2016 by

Pakiranje ladica - kratki tampon stol

Mašina za pakiranje boca u ladice širine do 1000 mm i međuspremnik od 300 mm.

VZT222

Srijeda, 26. mart 2014 by

Pakiranje ladica - kratki tampon stol

Mašina za pakiranje boca u ladice širine do 1200 mm i međuspremnik od 300 mm.

VZT230

Petak, 07 mart 2014 by
VZT23X Invertirani medijum za pakiranje u ladici

Invertirani nosač za pakete u obliku ladice

Mašina za pakiranje boca sa vratovima u ležištima širine do 800 mm i puferskim transporterom dužine 2500 mm.

TOP

ZABORAVILI SVOJE DETALJI?